Kontakt

Kontakt

Tranås Motorklubb

.. som klubben hette vid starten, började med en annons 1916 i ortspressen för att samla motorbåtsägare i köpingen Tranås med omnejd.

Enligt paragraf 1 i stadgarna från 8:e juni samma år lyder klubbens motto ..

”Tranås Motorklubb har till uppgift att ordna, leda och främja motorsporten inom Tranås med omnejd, samt i öfrigt vara sina medlemmar till nytta och nöje”.

Kontakta oss

Styrelsen

Ordförande

Richard
Gesinder

Ledamot

Niclas
Lago

Ledamot

Robert
Norberg

Kassör

Ove
Burenby

Ledamot

Camilla
Österberg

Sekreterare

Björn
Karlsson

Ledamot

Stefan
Ringqvist

Vice ordf.

Håkan
Liif

Valberedning

Mats
Jonebring

Vice. Sekr.

Emma
Norberg

Valberedning

Leif
Millestrand

Ordförande

Richard
Gesinder

Ledamot

Niclas
Lago

Kassör

Ove
Burenby

Ledamot

Camilla
Österberg

Sekreterare

Björn
Karlsson

Ledamot

Stefan
Ringqvist

Vice ordf.

Håkan
Liif

Valberedning

Mats
Jonebring

Valberedning

Leif
Millestrand

Ledamot

Robert
Norberg

Vice. Sekr.

Emma
Norberg